GP.6733.14.2019


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Łukasza Kokocińskiego, reprezentującego Biuro Projektowe Profil 52-223 Wrocław, ul. M. Nenckiego 15a, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ulica Wojciecha Bandrowskiego 16, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnieniea PE De160 zlokalizowanego w ul. Pocztowej w Bielawie na działkach o numerach geodezujnych: 306/2, 271, 270/1, 269, 266/2, 1/10 i 1/12 obręb Południe oraz 156/1, 156/2, 161/1, 161/2, 109/2, 169, 111/2, 170 obręb Północ

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 7 października 2019r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  23‑09‑2019 14:47:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  23‑09‑2019 14:47:25
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2019 14:48:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie