GP.6733.13.2019


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że na wniosek Pana Andrzeja Bobińskiego, występującego z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Bielawa, działającego w imieniu Gminy Bielawa, wydano decyzję Nr 13/2019 z dnia 13 września 2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC-U oraz sieci wodociągowej rozdzielczej Ø160 PE-HD w łączniku ulic Lipowej i Piastowskiej w Bielawie na działkach o numerach geodezyjnych: 268/3, 310/1, 270, 308/11, 271, 303 oraz 115/2 obręb Fabryczna.

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  13‑09‑2019 11:40:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  13‑09‑2019 11:40:37
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2019 11:41:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie