GP.6730.54.2019


Na podstawie art. 49 w związku z art.49a oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. informuję, że zgromadzono dokumentację niezbędną do wydania rozstrzygnięcia, dla inwestycji polegającej na:

- budowie budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej wraz z budynkami garażowymi, gospodarczymi, wiatami i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Władysława Grabskiego i Willowej, nr ewid. gruntów 64/20 o/Fabryczna w Bielawie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w pokoju Nr 18 Urzędu Miejskiego w Bielawie, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa w dniu 09.09.2019 r.

Zgodnie z art 49 k.p.a. niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.: od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa.

 

Sprawę prowadzi: Krzysztof Jakubowski
Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  09‑09‑2019 14:05:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  09‑09‑2019 14:05:08
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2019 14:05:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie