GP.6733.13.2019


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Andrzeja Bobińskiego, 58-260 Bielawa, ul. S. Żeromskiego 21, występującego z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Bielawa, działającego w imieniu Gminy Bielawa, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC-U oraz sieci wodociągowej rozdzielczej Ø160 PE-HD w łączniku ulic Lipowej i Piastowskiej w Bielawie na działkach o numerach geodezyjnych: 268/3, 310/1, 270, 308/11, 271, 303 oraz 115/2 obręb Fabryczna.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 22 sierpnia 2019r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  08‑08‑2019 12:44:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  08‑08‑2019 12:44:26
Data ostatniej aktualizacji:
08‑08‑2019 12:45:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie