GP.6733.11.2019


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Pana Marka Ussa, 58-200 Dzierżoniów, oś. Tęczowe 28e/9, występującego z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Bielawa, działającego w imieniu Gminy Bielawa, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego – osiedle Włókniarzy na wysokości budynków 6-9 doświetlenie chodnika wewnętrznego w miejscowości Bielawa, na działkach o numerach geodezyjnych 377, 380, 382, 384, 387/5 obręb Północ.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 24 lipca 2019r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  10‑07‑2019 13:37:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  10‑07‑2019 13:37:36
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2019 13:38:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie