GP.6733.9.2019


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Łukasza Kokocińskiego, reprezentującego Biuro Projektowe Profil Grzegorz Potyrała, 52-223 Wrocław, ul. M. Nenckiego 15a, występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE dn125 zlokalizowanego w ulicy Parkowej, na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 1/2, 29/12, 30, 34, 124/4, 649/5, 650/4 obręb Osiedle w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 25 czerwca 2019r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  11‑06‑2019 14:39:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  11‑06‑2019 14:39:07
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2019 14:39:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie