GP.6733.8.2019


Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wydano decyzję o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019, dla inwestycji polegającej na:

 

- przebudowie istniejącej jadłodajni ze zmianą sposobu użytkowania i jej rozbudową z przeznaczeniem na dom opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi wraz z budową części nowej obiektu usytuowanego na działkach nr ewid. 267, 268/1 obręb Fabryczna w Bielawie przy ul. Małej 3 , wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

a/a

Sprawę prowadzi: Krzysztof Jakubowski
Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  30‑05‑2019 13:12:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  30‑05‑2019 13:12:25
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2019 13:13:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie