GP.6730.23.2019


Zgodnie z art. 49 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Renaty Wąsińskiej, w dniu 30.05.2019 r. Burmistrz Miasta Bielawa wydał decyzje nr 36/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części istniejącego lokalu usługowego z przeznaczeniem na salon masażu, w Bielawie, przy ul. J. III Sobieskiego 9A, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 593 obręb Osiedle.

treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa w dniu 30.05.2019 r.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.: od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa.

 

 

 

a/a.

Sprawę prowadzi: Łukasz Subocz 74-832-87-51

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  30‑05‑2019 13:08:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  30‑05‑2019 13:08:34
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2019 13:09:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie