GP.6733.4.2019


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że na wniosek Pana Rafała Podgórskiego, reprezentującego firmę ABRYS Technika Sp. z o.o., występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 58-200 Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 25a 58-200 Dzierzoniów, wydano decyzję Nr 6/2019 z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu spustowego ze zbiornika magazynowania wody pitnej oraz wylotu do rowu, na działce o numerze geodezyjnym 1158 obręb Fabryczna w Bielawie, realizowaną w ramach "Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Korczaka powyżej zbiornika wodnego Sudety w Bielawie".

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  07‑05‑2019 08:52:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  07‑05‑2019 08:52:26
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2019 08:55:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie