GP.6733.3.2019


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Kazimierza Strzelczyka, reprezentującego Pracownię Projektowania i Nadzoru "Dro-Instal", występującego z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 58-200 Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 25a, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w Bielawie, na działkach o numerach geodezyjnych: 759, 758/2, 756/10, 756/19, 1126, 753 obręb Północ oraz 1\2, 628, 650/4, 124/10, 124/9, 124/8, 126/90, 124/6, 127/1, 127/16, 122, 118/5, 118/6, 119/10, 119/11, 119/9, 1543/18, 100/2, 1532/79, 1532/81, 1532/80, 1532/83, 1532/98, 727/2, 726/4, 414/2, 68/3, 68/4 obręb Osiedle w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 5 kwietnia 2019r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka , w dniu:  22‑03‑2019 12:35:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  22‑03‑2019 12:35:11
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2019 12:35:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie