GP.6733.2.2019


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że wniosek Pana Kazimierza Strzelczyka, reprezentującego Pracownię Projektowania i Nadzoru "Dro-Instal", wystepiującego z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o., 58-200 Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 25a, wszczął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Sikorskiego w Bielawie, na działkach o numerach geodezyjnych 68/2 i 68/3 obręb Osiedle w Bielawie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 7 marca 2019r. w godzinach 730 – 1530 w pokoju Nr 18 tut. Urzędu można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia mogące mieć wpływ na wydanie decyzji.

a/a.

 

Sprawę prowadzi: Izabela Zarzycka 74-832-87-44

 

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  20‑02‑2019 14:12:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  20‑02‑2019 14:12:57
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2019 14:14:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie